Rod jest częścią nas a my jesteśmy częścią rodu. Wszystko co się wydarzyło w naszym rodzie ma wpływ na nasze życie, ponieważ dziedziczymy nie tylko wygląd zewnętrzny I zdolności, ale także rożne traumy, przekonania, schematy, emocje I programy. Dzieje się tak, ponieważ to co się wydarzyło w naszym rodzie jest zapisane w naszym polu energetycznym innymi słowy dziedziczymy pole energetyczne po naszych przodkach.

Uzdrawiając Rod pracujemy z linia Matki i z linia ojca. Jest to głęboka praca na poziomie energetycznym. Energia naszego rodu przechodzi przez nas.