Szamanizm jest jedna z najstarszych tradycji duchowych i uzdrowicielskich. Był praktykowany na każdej części naszej planety. Od kiedy istniał człowiek był szamanizm. Szamanizm nie jest religia ani filozofia. Słowo ,,szaman’’ pochodzi z Tunguzji, na Syberii i oznacza ,, tego, który wie’’i od rdzenia są – ,,wiedzieć’’. Szaman to ,,ten który widzi w ciemności’’. Szaman jest uzdrowicielem ciała I duszy.

Głównym założeniem szamanizmu jest istnienie świata duchów, relacje z duchami od których pochodzi wiedza, moc i uzdrawianie.

Szamani to uzdrowiciele, wizjonerzy, którzy odbywają podrożę w zaświaty w zmienionym stanie świadomości, łącząc się z duchami w celu uzyskania informacji i wracają z powrotem.
Szaman potrafi wejść w świat duchów i współpracować z niewidocznymi mocami w celu uzdrowienia. Szamani rozmawiają z duchami, zwierzętami i cala natura. W przyrodzie wszystko jest ożywione i ma dusze. Minerały, rośliny, zwierzęta, rzeki, oceany i cały wszechświat ma swojego ducha, bądź dusze. Wszystko jest energia i jest połączone ze sobą.

Szamańska Podroż
Jedna wspólna praktyka nieżalenie od szerokości geograficznej na której jest/był praktykowany szamanizm, jest szamańska podroż. Szaman odbywa podroż w odmiennym stanie świadomości do świata duchów w celu uzdrawiania, przywołania Mocy, poszukuje zagubionych części duszy, odprowadza dusze zmarłych. Głównym celem podroży szamańskiej jest diagnostyka ,prośba o pomoc i uzdrowienie dla ludzi.